Hopp til innholdet

Kvalitetspolitikk – Asvo Sirdal AS

•       Arbeid og vekst står sentralt ved vår bedrift, og vi vil ha en kvalitet på vårt tiltaksarbeid der arbeidstakere/tiltaksdeltakere gjennom kontinuerlig utvikling, mestring og læring får en bedre livskvalitet og en bedre hverdag.

•       Bedriften ønsker å skape et godt arbeidsmiljø og en trivelig arbeidsplass for alle som er ansatt.

•       Bedriften ønsker å være en leverandør av kvalitetsprodukter- og tjenester til bedrifter og privatpersoner.

•       Denne politikken fremstår slik at målene er langsiktige, og det vil alltid være noe å strekke seg etter. Vår visjon og våre verdier bygger også opp under denne politikken.

NS-EN ISO 9001-2015

Asvo Sirdal AS er sertifisert i henhold til det internasjonale kvalitetssystemet NS-EN ISO 9001-2015

Utvikling gjennom arbeid

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for ca 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter. Våre medlemsbedrifter tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon, og bistår arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mange av medlemsbedriftenes tiltaksdeltakere og -ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for å komme seg opp en motbakke og videre i livet. Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemming, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.