Hopp til innholdet

Verdigrunnlag og Visjon

Vi skal ha omtanke for omgivelser og personer og ivareta hverandres selvfølelse og respekt. Dette vises gjennom tillit, ærlighet, åpenhet, rettferdighet og lojalitet. Hver enkelt av oss fremstår som positive og gode forbilder. Vår adferd gjennom ledelse, opplæring, kommunikasjon og sosial omgang er avgjørende for det gode felleskapet på arbeidsplassen.

Visjon: TOTALLEVERANDØR AV ARBEIDSGLEDE!

ETISKE VERDIER OG RETNINGSLINJER

  • Samarbeide og opptre som en god ambassadør for bedriften Være løsningsorientert og endringsvillig
  • Ta selvstendige og lojale avgjørelser i tråd med overordnet leder og bedriftsledelse
  • Vi ansatte undertegner alle en taushetserklæring – og praktiserer den.
  • All faglig samtale om eller med deltakere skal foregå i lukket rom. Ingen uvedkommende skal være tilstede.
  • Det forventes respekt og lojalitet overfor bedriften og kollegaer, både internt og eksternt.
  • Bidra til gode samarbeidsrutiner og godt arbeidsmiljø.

Our Story

Are there any leftovers in the kitchen? what are the expectations but technologically savvy.

Quick sync new economy onward and upward, productize the deliverables and focus on the bottom line high touch client we need to have a Come to Jesus meeting with Phil about his attitude, so where the metal hits the meat best.