Om oss

Bedriften Asvo Sirdal AS ble startet i 1999, og er tilrettelegger av arbeid for yrkeshemmede. Asvo Sirdal AS er organisert som et aksjeselskap, heleid av Sirdal kommune. Kravet til varig tilrettelagt arbeid (VTA) er at man har en uførepensjon eller står i utsikt til å få innvilget en uførepensjon. Søknad om VTA plass går gjennom ditt lokale NAV Kontor. Du er hjertelig velkommen til å besøke oss, slik at du kan få et innblikk i hvordan vi har det på Asvo Sirdal.

Asvo Sirdal forholder seg til FN`s erklæring om menneskerettigheter og at arbeidsforholdet er i forhold til norsk arbeidsmiljølovgivning.

Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sin jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd.

For informasjon om vår fagorganisasjon ASVL: www.asvl.no

 

                                                                                                

SAMARBEIDSPARTNERE                                                                                                                                                                                                          

NAV
Vår største oppdragsgiver
   
Sirdal kommune (eier)
Avgjørende samarbeidspartner for å oppnå best mulig helsemessig utvikling av den enkelte arbeidstaker.
   
Vekst bedrift
En Vekstbedrift sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Derfor har vi samlet oss under Vekst-logoen. Bruk oss dersom du setter høye krav til kvalitet. Asvo Sirdal AS konkurrerer på  like vilkår som andre leverandører i markedet. Våre arbeidstakere har begrensninger på enkelte områder, samtidig har de også spesielle styrker. I bedriften finner du en arbeidsglede og entusiasme som du ikke ofte ser maken til. Dette slår ut i form av kvalitet på det som leveres. Å bygge selvtillit er et mål – derfor leverer vi bare produkter og tjenester som vi er stolte av.
   

Lokalsamfunnet
Bestrebe gode relasjoner i forhold til den lokale industrien, handel- og servicenæringen og til den øvrige befolkningen.

 

 

Avso sirdal Underline
Besøk oss på Facebook
ASVO Sirdal AS  //  4400 Tonstad  //  Telefon 38 37 03 02  //  Telefaks 38 37 03 03  //  E-post: post@asvosirdal.no