Etiske verdier og retningslinjer

 

ETISKE VERDIER OG RETNINGSLINJER

* Samarbeide og opptre som en god ambassadør for bedriften

* Være løsningsorientert og endringsvillig

* Ta selvstendige og lojale avgjørelser i tråd med overordnet leder og bedriftsledelse

* Vi ansatte undertegner alle en taushetserklæring - og praktiserer den.

* All faglig samtale om eller med deltakere skal foregå i lukket rom. Ingen uvedkommende skal være tilstede.

* Det forventes respekt og lojalitet overfor bedriften og kollegaer, både internt og eksternt.

* Bidra til gode samarbeidsrutiner og godt arbeidsmiljø.

Avso sirdal Underline
Besøk oss på Facebook
ASVO Sirdal AS  //  4400 Tonstad  //  Telefon 38 37 03 02  //  Telefaks 38 37 03 03  //  E-post: post@asvosirdal.no