Verdigrunnlag og Visjon

VERDIGRUNNLAG

Vi skal ha omtanke for omgivelser og personer og ivareta hverandres verdighet, selvfølelse og respekt.

Dette vises gjennom tillit, ærlighet, åpenhet,rettferdighet og lojalitet. 

Hver enkelt av oss framstår som posetive og gode forbilder. Vår atferd gjennom ledelse, opplæring,

kommunikasjon og sosial omgang er avgjørende for det gode fellesskapet på arbeidsplassen.

 

 VISJON 

 UTFORDRING  (i form av arbeidsoppgaver)        

 UTVIKLING (i form av skaperglede)                          

 STYRKE (i form av mestringsfølese og vekst)    

                                                                                      

                                      

                                                                                         

Avso sirdal Underline
Besøk oss på Facebook
ASVO Sirdal AS  //  4400 Tonstad  //  Telefon 38 37 03 02  //  Telefaks 38 37 03 03  //  E-post: post@asvosirdal.no