Asvo Sirdal holder til på Tonstad i Sirdal. Vårt  viktigaste mål  er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sin jobb valg, muligheter til å leve et aktivt yrkesliv.

 

Vi er nå sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden EQUASS (European quality in social services). EQUASS har som mål å styrke velferdssektoren ved å engasjere til arbeid med kontinuerlige forbedringer og måltall. Som EQUASS-sertifisert virksomhet leverer Asvo Sirdal i henhold til de kvalitetskrav NAV og våre sentrale myndigheter stiller.
Kvalitetssikringsstandaren omfatter bl.a. følgende punkter:

  • Lederskap
  • Rettigheter
  • Etikk
  • Partnerskap
  • Deltakelse
  • Personfokus
  • Helhetstanke
  • Resultatsorientering
  • Kontinuerlig forbedring

equass.no

                                                                                      

 

 

 

 
 

Avso sirdal Underline
Besøk oss på Facebook
ASVO Sirdal AS  //  4400 Tonstad  //  Telefon 38 37 03 02  //  Telefaks 38 37 03 03  //  E-post: post@asvosirdal.no